چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی و ماشین آلات مشهد 97

نمایشگاه بین المللی کشاورزی ادوات و ماشین آلات،نهاده ها کشتهای گلخانه ای ،سیستمهای آبیاری ومکانیزاسیون مشهد

لغایت

15:00 الی 21:00

ایران – خراسان رضوی – نمایشگاه بین المللی مشهد

agri2019