روتیواتور سنسوردار

روتیواتور سنسور دار مناسب خاک ورزی بین درختان با حداقل فاصله 80 سانتی متر و همچنین علف های فطور و بلند می باشد. این دستگاه با توجه به خاک و اقلیم ایران طراحی شده است. بیشترین فاصله از مرکز تراکتور 275 سانتی متر می باشد تا دستگاه به شاخ درختان آسیبی نرساند. روتیواتور سنسوردار در 3 مدل تولید شده که قابلیت تغییر ارتفاع هیدرولیکی کمک فنر برای جلوگیری از آسیب دیدگی هنگام ضربه های ناگهانی را دارا می باشد. همچنین جهت بازدهی بیشتر، از گیربکس کرانویل پینیون مارپیچ استفاده شده است. همچنین این دستگاه مراحل تست و ثبت در سامانه مکانیزاسیون کشاورزی را پشت سر گذاشته  امکان دریافت وام کشاورزی با سود 10% میباشد.

اطلاع از شرایط، مراحل و نحوه پرداخت وام مکانیزاسیون کشاورزی

خرید و سفارش

خرید تیغه

 

کاتالوگ